Home » 2012 » Октомври » 19 » Стартира подбор на бенефициенти по нов проект
09:20
Стартира подбор на бенефициенти по нов проект

Стартира процедура за подбор на ползватели по проект № 2012-1-BG1-LEO01-06780 „Санирането на сгради – инвестиция в бъдещето”, дейност Мобилност по секторна програма „Леонардо да Винчи”, Програма „Учене през целия живот”. § Критерии за подбор на крайните бенефициенти в проекта в съответствие с решение на Педагогическия съвет на професионалната гимназия - Протокол №05/10.01.2012 г.: 1. Минимални и специфични изисквания към учениците за участие в подбора:- Да се обучават в специалността „Строителство и архитектура”;- Да представят писмено съгласие на родител за потенциално бъдещо участие в мобилността и декларация, че не са получавали финансиране за участие в дейност „Мобилност” с цел практика;- Да не им е налагано наказание от Педагогическия съвет на професионалната гимназия; 2. Необходими документи за допускане до подбор- Мотивационно писмо за участие в проекта;- Заявление за участие в подбора;- Писмено съгласие на родител за потенциално бъдещо участие в мобилността;- Декларация от кандидата, че не е ползвал средства по дейност „Мобилност”. Документите се подават в срок до 31.10.2012 година в деловодството на училището. 3. Начин на провеждане на подбораПодборът ще се извърши от селекционна комисия, назначена със заповед на директора на училището чрез комплексна оценка от 2 компонента:- Тест по професионална подготовка, включващ учебно съдържание от изучените учебни предмети до момента, който ще се проведе на 05.11.2012 г. от 14,00 часа с продължителност 2 астрономически часа в кабинет № 12;- Езиков тест, който ще се проведе на 06.11.2012 г. от 14,00 часа с продължителност 2 астрономически часа в кабинет № 12; При равен брой точки на кандидатите се взема предвид следните критерий: Познания по италиянски език и активно присъствие в живота на гимназията – ученически съвет, училищни мероприятия. Комисията класира 20 ученици за участие в мобилността и 2 ученици резерва. Информация Секторна програма „Леонардо да Винчи” поддържа и осъществява политиката за професионално образование и обучение на страните членки на ЕС, като се съобразява със съдържанието и организацията на тази политика в съответната страна. Целта на програмата е посредством транснационалното сътрудничество и натрупания опит да се повишава качеството на професионалното образование и обучение, да се поощряват иновациите и да се разпространяват добрите професионални практики и системи в Европа.Цели * Да подкрепя участниците в обучителни дейности за усвояване на знания, умения и квалификации в посока личностно развитие; * Да насърчава повишаване на качеството и иновативността в системите, институциите и практиките за професионално образование и обучение;

 

Views: 9056 | Added by: jm_69 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]