Home » 2013 » Октомври » 16 » Стартира проект №2013-1-BG1-LEO01-08924
17:53
Стартира проект №2013-1-BG1-LEO01-08924
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. арх. Стефан Стефанов" - Монтана стартира от 01.10.2013 г. изпълнение на дейностите по Проект №2013-1-BG1-LEO01-08924 "Дигитализацията - бъдещето на компютърните технологии", дейност "Мобилност" по секторна програма "Леонардо да Винчи", Програма "Учене през целия живот".
Необходими документи за допускане до подбор:
1.Заявление за участие;
2.Мотивационно писмо за участие в проекта;
3.Писмено съгласие на родител за потенциално бъдещо участие в мобилността;
4.Декларация от кандидата, че не е ползвал средства по дейност "Мобилност";
Документите се подават в срок до 18.10.2013 година в деловодството на училището.
Критерии за подбор на крайните бенефициенти в проекта:
 1. Минимални и специфични изисквания към учениците в подбора:
  • Да се обучават в специалността "Системно програмиране";
  • Да не им е налагано наказание от Педагогическия съвет на професионалната гимназия;
 2. Необходими документи за допускане до подбор
  • Мотивационно писмо за участие с проекта
  • Да представят заявление и писмено съгласие на родител за потенциално бъдещо участие в мобилността и декларация, че не са получавали финансиране за участие в дейност "Мобилност" с цел практика.
 3. Критерии за селекция - сбор от показателите:
  • Среден успех от 10 клас;
  • Среден успех от оценките по учелните предмети - Информатика и Информационни технологии;
  • Оценките по учебните предмети Програмиране І, Техническо чертане и Цифрова схемотехника;
  • Оценките от тест по немски език, като до еледващ етап в подбора се допускат ученици, които покриват референтно ниво А2;
  • Оценката от тест  по професионална подготовка, включващ учебно  съдържание от изучените учебни предмети до момента;
При равен брой точки на кандидатите се взема предвид следния критерий: Активно присъствие в живота на гимназията - ученически съвет, училищни мероприятия.
Документите се подават в срок до 22.10.2013 г. в деловодството на училището.

Views: 1555 | Added by: jm_69 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]