Home » 2020 » Септември » 16 » СЪОБЩЕНИЕ
14:25
СЪОБЩЕНИЕ

Учениците, желаещи да получават стипендии през ПЪРВИ учебен срок на учебната 2020 – 2021 г., могат да се запознаят с Условията за отпускане на стипендии на ученици от сайта на ПГСАГ – Монтана, раздел Ученици, раздел Стипендии.  Образци на документи  могат да бъдат изтеглени от сайта на училището. Стипендиите се получават САМО чрез дебитни карти.Нужно е представяне на Удостоверение за банкова сметка.В срок до 15.10.2020 г. учениците, желаещи да участват в класиране, подават на класния си ръководител съответния вид заявление, придружено с необходимите документи.

ЗАЯВЛЕНИЯ БЕЗ НЕОБХОДИМИТЕ ПРИДРУЖАВАЩИ ГИ ДОКУМЕНТИ, НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ ОТ КОМИСИЯТА !!!

КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ

ПРЕЗ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

І. ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСПЕХИ

 • ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ 

 1. УСПЕХ: 6,00

 2. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

 3. ДОПУСНАТИ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 5 НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ

 • ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ 

 1. УСПЕХ: ОТ 5,50 – 5,99

 2. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

 3.  ДОПУСНАТИ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 5 НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ

ІІ. ПОДПОМАГАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО

 •   ПО ДОХОД 
 1.  УСПЕХ: ОТ 4,50 – 5,49
 2.  ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
 3.  ДОПУСНАТИ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 5 НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ
 4.  ДОХОДИ НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ 01.04.2020 г. ДО 30.09.2020 г. включително

5. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БРАТ/СЕСТРА, АКО Е УЧЕНИК/СТУДЕНТ И ПОЛУЧАВА СТИПЕНДИЯ -ако има такива

6. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БОЛНИЧНИ ОТ НОИ  - ако има такива

7. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕТСКИ НАДБАВКИ - ако има такива

 1.  МЕСЕЧЕН ДОХОД -  610,00 лв.  НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО

ІІІ. СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ С ЕДИН РОДИТЕЛ

 • УЧЕНИЦИ С ЕДИН РОДИТЕЛ ИЛИ БЕЗ РОДИТЕЛИ 
 1. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
 2. КОПИЕ ОТ СМЪРТЕН АКТ
 3. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЖИВИЯ РОДИТЕЛ
IV. СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
 1. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
 2. ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВАЩ УВРЕЖДАНЕТО
V.ЦЕЛЕВИ СТИПЕНДИИ

Представят се за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението на ученика

 • ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕЛАРАЦИЯ

Разходите се доказват с разходооправдателен документ.

 VI.EДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ (отпускат се еднократно)

Предоставя се за:

 • Предоставяне от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование.
 • Постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 1. За стипендия могат да кандидатстваат всички ученици от VIII до XII клас включително.
 2. Всеки ученик може да кандидатсва за повече от един вид стипендия, но може да получава само един вид стипендия, по негово желание, въз основа на писмено заявление.
 3. Ученици с трайни увреждания, при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получават и 50 на сто от размера й.
 4. Ученици без родители или с един родител, при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получават и 50 на сто от размера й.
 5. Еднократна  стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.
Views: 87 | Added by: jm_69 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]