Home » 2014 » Ноември » 25 » Програма на семинар
10:01
Програма на семинар

ПРОГРАМА НА СЕМИНАР

по проект BG051PO001-4.3.05-0012 „Актуализиране на образователния процес в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. Арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ“, финансиран по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.

Договор № Д01-4393/27.08.2013г.

01.12.2014 г.

гр. Монтана, бул. Трети март 98, Общински младежки дом

14:00 – 14:30

Регистрация

14:30 – 15:30

Представяне на изпълнените дейности и

постигнатите резултати по проекта

15:30 – 16:00

Въпроси и отговори

Ръководител на проекта

Пълният тескст на Програмата: ТУК

Views: 684 | Added by: jm_69 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]