Home » 2016 » Април » 29 » № 2016-1-BG01-KA102-023232 „ЕНЕРГИЙНО – ЕФЕКТИВНОТО СТРОИТЕЛСТВО”
19:36
№ 2016-1-BG01-KA102-023232 „ЕНЕРГИЙНО – ЕФЕКТИВНОТО СТРОИТЕЛСТВО”

ПГСАГ е единствената професионална гимназия в регион Монтана спечелила проект по Ключова дейност 1 - "Мобилност", сектор Професионалното образование и обучение (ПОО), Програма „Еразъм“.

Проектът   "Енергийно-ефективното строителство - инвестиция в бъдещото"  предвижда провеждането на европейска  мобилност в гр. Котсбут, Германия с две целевите групи:

-  обучаеми - 40 ученици, преминали първоначално професионално обучение по професия "Строителен техник" с цел практика в реална работна среда. Мобилността ще се проведе в две последователни години - 2017 г. и 2018 г. с по една група от 20 ученици в различни випуски, успешно завършили 10 клас в предходните учебни години;

- персонал - 6 учители по професионална подготовка с професионална квалификация в отрасъл строителство с цел обучение и подкрепа на професионалното им развитие.

Изпълнението и на двете мобилности ще се реализира съвместно с Дружеството за професионално подпомагане и компетентен център за устойчиво строителство - Котбус и ще се проведе в материално-техническата база на дружеството, включваща и  тренировъчен център за различни видове строителни операции.

Проектът ще се реализира чрез изпълнението на следните дейности:

1. Организация, информиране и публичност

2. Подбор на участниците;

3. Провеждане на предварителна подготовка на участниците;

5. Организация  и реализиране на мобилностите;

6. Сертифициране и признаване на резултатите;

7. Отчет на постигнатите резултати;

8. Мултиплициране на резултатите.

Очаквани резултати:

1. Повишени компетеностите /знания, умения и нагласи/ на 40 учениците от професия „Строителен техтик“ и пригодността им за бъдеща заетост;

2. Повишени професионалните компетенции за прилаганите нови енергийно-ефективни технологии и системи в строителството на 6 учители по професионална подготовка с професионална квалификация „строителен инженер“;

3. Усвоени нови методи, похвати и опит в преподаването и ученето за развитие на професионалните и личностните качества на  учениците;

4. Подобрени ключовите компетенции по немски  език на 40 ученици, 6 учители по професионална подготовка и 4 придружаващи лица от персонала на на училището;

5. Повишени мобилност и адаптивност на параза на труда на участниците в Европейски съюз и извън него.

6. Модернизирани 6 учебни програми за професионално обучение на професията "Строителен техник";

7. Подобрено качество на предоставяното професионално образование и  подобрена ефективност на провежданите учебни и производствени практики чрез внедряване на иновативен опит;

8. Подобрена привлекателност и конкурентноспособност на професионалната гимназия

Attachments: Image 1
Views: 11167 | Added by: jm_69 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]