Home » 2012 » Януари » 14 » ПГСАГ работи по проект "Успех"
11:28
ПГСАГ работи по проект "Успех"
ПРОЕКТ „УСПЕХ" – Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти
BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

От началото на м. февруари, през II учебен срок стартира работата  по проект „Успех" на МОМН

Проект УСПЕХ се осъществява по бюджетна линия „Да направим училището привлекателно за младите хора", Оперативна програма за развитие на човешките ресурси.

Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности, с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавни и общински училища.
При организацията и провеждането на извънкласните и извънучилищни форми и дейности по проекта УСПЕХ по бюджетна линия BG 051ро001 – 4.2.05 «Да направим училището привлекателно за младите хора», се спазват и всички останали нормативни разпоредби, касаещи системата на средното образование и ОПРЧР.

Занятията ще се провеждат в учебни дни, и в събота и неделя.

Всеки ученик от училище може да избере да се включи само в една от посочените в таблицата групи.  Заявления за включване в група, както и информация за времето на провеждане на занятията  могат да се получат от съответният ръководител.

Views: 2383 | Added by: jm_69 | Rating: 4.5/4
Total comments: 1
0  
1 MaryTenderLOS   (18.01.2012 18:09) [Материал]
If your kids want to watch TV but you want to turn off the tube, suggest that you all play a board game, start a game of hide and seek, play outside, read, work on crafts or hobbies, or listen and dance to music. There is also go-kart like kids ride on cars resembling the go-karts. 10th deadline to be exempt.

Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]