Home » 2014 » Април » 13 » Провеждане на обучения на ученици
12:21
Провеждане на обучения на ученици

Проект BG051PO001-4.3.05-0012 „Актуализиране на образователния процес в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов – Монтана в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ”, схема „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Провеждане на обучения на ученици

В периода от 08 май до 26 юни 2014 г. ще бъдат провеждани обучения на ученици по Windows Server, SQL Server,.NET и Expression Studio. Ще се приложат иновативните методи на обучение, основани на активно учене и ориентирани към дейностния подход в обучението, което ще доведе до повишаване и до подобряване на резултатите. В обучението ще се използват някой от иновативните педагогически подходи: проектното обучение, основано на дейности за учене чрез изготвяне на проект и което изисква от учениците свободно да отговарят на въпроси или решават проблеми за по-дълъг период от време; персонализирано обучение, при което учениците учат по начин, съотнесен към тяхната среда, опит и интереси; индивидуалното обучение, при което учителите създават условия на индивидуални ученици да работят със свое темпо или адаптират обучението според индивидуалните умения и потребности за учене на учениците; и научни проучвания, основани на наблюдение, хипотези, експерименти и заключения.

В рамките на обучението ще бъдат използвани материали, които ще бъдат доставени от външен изпълнител. Подборът ще се извърши съгласно чл.14, ал. 5, т. 2 и ал. 6 от ЗОП. Материалите ще включват едновременно учебни пособия и стандартни помагала - тетрадки, химикали, листи и др., които са предвидени за учениците и техните преподаватели. 

 

Views: 766 | Added by: jm_69 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]