Home » 2014 » Април » 20 » Провеждане на обучения на ученици
22:43
Провеждане на обучения на ученици

 Проект BG051PO001-4.3.05-0012 „Актуализиране на образователния процес в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов – Монтана в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ”, схема „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Провеждане на обучения на ученици

За да повишат своите  знания, учениците от специалност "Системно програмиране" от ПГСАГ –Монтана  по четири основни модула - два модула за сървърни приложения – Windows Server, SQL Server и два модула за приложения за разработка - .NET, Expression Studio, ще участват  в обучение по проекта .

Обучението  ще бъде проведено в изградения по дейност 3 образователен парк  - виртуалната лаборатория.

В рамките на изпълнение на дейността се предвижда участие на 100 ученика от професионалната гимназия от 9-ти до 12 клас. Заявления за участие са подали 104 ученика.  

 Те ще бъдат обучавани по утвърден  график и  учебни програми по Windows Server, SQL Server,.NET и Expression Studio. За учениците от 9-ти до 11 клас се предвиждат общо обучения от 72 учебни часа, а за учениците от 12-ти клас - 62.

 Учениците ще са разпределени на групи до 15 човека с цел осигуряване на ефективност при провеждане на обучението.

 

 

 

  

 

 

Views: 739 | Added by: jm_69 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]