Home » 2013 » Юли » 17 » Създаване на модернизирана учебна среда
17:35
Създаване на модернизирана учебна среда

В Професионална гимназия по строителство и архитектура "Проф.арх. Стефан Стефанов" започнаха дейностите по изпълнение на проект "Създаване на модернизирана учебна среда за повишаване качеството на професионалната подготовка в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов” в съответствие с новите изисквания на националната и регионалната икономика", НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” ,съвместно със партниращите организации - Кадастър Монт ООД, „КА МОБИЛ” ООД.

 Проектът включва модернизиране на материално-техническата база за провеждане на практическото обучение на учениците по професиите и специалностите: „Системен програмист”, специалност „Системно програмиране”, професия „Геодезист”, специалност „Геодезия” и професия „Строителен техник”, специалност „Строителство и архитектура”. Чрез реализирането на дейностите по проекта ще бъде предоставена възможност на кандидата Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов” – гр. Монтана (ПГСАГ) да адаптира образователния процес по професионална подготовка към изискванията на работодателите чрез провеждане на практическо обучение със съвременно модерно оборудване в естетизирана работна среда, както и чрез практическо обучение в реална работна среда. Усвояването на нови знания и умения от учениците според изискванията на работодателите ще доведе до по-голяма адаптивност и приспособимост към нуждите на трудовия пазар, до изграждане и развитие на  ефективна система за учене през целия живот, която да стимулира постоянното им самоусъвършенстване и да улеснява трудовата иммобилност.

Специалностите „Геодезия” и „Строителство и архитектура” обслужват строителния бранш и общинските администрации в частта териториално-селищно устройство. Специалността „Системно програмиране” подготвя специалисти, които създават и прилагат информационните и комуникационните технологии, приложими във всички дейности на стопанските и обществени субекти.

Професионалната гимназия разполага с 5 компютърни кабинети за обезпечаване на общообразователната и професионалната подготовка, като само два от тях са с подменено оборудване през 2012 г. по проект „ИКТ в училище”. Останалите три кабинета са с оборудване от почти 10 години, в захабена нереновирана учебна среда. Не малка част от компютрите са неработещи, а ремонта им е икономически нецелесъобразен поради моралната им остарялост. Почти цялата професионална подготовка по специалността „Системно програмиране” се провежда в компютърни кабинети при делене на две групи. За учебната 2013/2014 г. специалността ще е има във всеки випуск, т. е. 4 паралелки в гимназиален етап в 8 групи.

Views: 2287 | Added by: jm_69 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]