Home » 2013 » Декември » 4 » МОНТАНСКА ГИМНАЗИЯ В ПРОЕКТ СЪВМЕСТНО С МАЙКРОСОФТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
11:57
МОНТАНСКА ГИМНАЗИЯ В ПРОЕКТ СЪВМЕСТНО С МАЙКРОСОФТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов" стартира изпълнението на проект „Актуализиране на образователния процес в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия ”Проф. Арх. Стефан Стефанов”, гр. Монтана в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ", финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, схема BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”.
Проекта има за цел да актуализира учебния процес в специалността „Системно програмиране” в ПГСАГ ”Проф. арх. Ст. Стефанов” - Монтана, чрез изграждане на ”образователен парк” в активно сътрудничество с партньора Майкрософт България ЕООД - работодател в сферата на ИКТ.
През периода на изпълнение 27.08.2013 г. – 27.02.2014 г. на проекта ще бъде модернизирана методиката на обучение в ИКТ, чрез актуализиране на учебните програми и изпитни материали в 2 направления - сървърни приложения и приложения за разработка, покриващи 4 продукта – Windows Server, SQL Server и .NET, Expression Studio. Учебните програми ще бъдат адаптирани към нуждите на работодателя – партньор. Ще се осигури подходяща инфраструктура, подпомагаща образователния процес в професионалната гимназия, чрез създаване на образователен парк -изграждане на „Виртуална лаборатория” и тестов център за професионална сертификация.

Views: 1439 | Added by: jm_69 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]