Home » 2021 » Юли » 15 » ГРАФИК НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМА
07:39
ГРАФИК НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМА

             За участие в държавния план-прием в VIII клас учениците подават до Началника на Регионалното управление на образованието – Монтана следните документи

  • Заявление за участие в класиране с подредени желания;
  • Копие от свидетелството за завършено основно образование;
  • Копие от служебната бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване;
  • Копие от медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

 

ГРАФИК  НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ И ВРЕМЕТО, ПРЕЗ КОЕТО УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЩЕ ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТТА СИ

 

Дейност

График

Получава разпечатка с приетите ученици на първи етап на класиране за всяка специалност от професия в училището.

До 13.07.2021 г. вкл.

3аписване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втория етап на класиране.

До 16.07.2021 г.

от 08,00 часа до 18,00 часа,

без прекъсване

Изготвя списъци на записаните ученици на първи етап на класиране и информация за свободните места и ги предава на директора.

След 18,00 часа на 16.07.2021 г.

Получава разпечатка с приетите ученици на втория етап на класиране.

До 20.07.2021 г.

3аписване на приетите ученици на втория етап на класиране.

До 22.07.2021 г.

от 08,00 часа до 18,00 часа,

без прекъсване

Изготвя списъци на записаните ученици на втория етап на класиране и информация за свободните места.

До 23.07.2021 г.

Получава разпечатка с приетите ученици на третия етап на класиране.

29.07.2021 г.

Записване приетите ученици на третия етап на класиране.

30.07.2021 г.

от 08,00 часа до 18,00 часа,

без прекъсване

Изготвя списъци на записаните ученици на третия етап на класиране и информация за свободните места.

До 02.08.2021 г.

Връща документите на записалите се и отказали се по-късно ученици.

14.07.2021 г. – 03.08.2021 г.

ГРАФИК

 НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ И ВРЕМЕТО, ПРЕЗ КОЕТО УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЩЕ ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТТА СИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

Дейност

График

Приема документите за класиране на учениците  за попълване на свободните места за първи етап на класиране:

а/ Заявление за участие в класирането с подредени желания;

б/ Оригиналите на документите:

- оригинал на свидетелството за завършено основно образование;

- служебна бележка за оценките от положените приемни изпити;

- медицинско свидетелство, че специалността от професията за която кандидатства не е противопоказна за здравословното състояние на ученика.

от 04.08.2021 г. до 06.08.2021 г., вкл.

от 08,00 до 16,30 часа,

без прекъсване

Класиране учениците по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания:

      а/ класирането се извършва по чл. 56, ал. 4 от Наредба № 10 от 2016 г. по низходящ ред в зависимост от бала  и реда на посочените желания.

Балът за класиране се образува чрез удвояване на резултатите по български език и литература и по математика от националното външно оценяване плюс оценките по български език и литература и по математика от свидетелството за основно образование.

     б/ всеки ученик се класира само по едно желание.

     в/ Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броя на максималния брой от 26 ученици, те се подреждат в нисходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите  учебни предмети, превърнати по скала от точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите  от обучението на учениците.

    г/ Учениците с еднакви показатели и след подреждането по т. в/ се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка от учебните предмети, изучавани в 7. клас - български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

09.08.2021 г.

Обявяване на списъците с класираните ученици на І етап

До 09.08.2021 г.

Записване на  приетите ученици на I-ви етап

 

От 10.08.2021 г. до 11.08.2021 г. вкл.

 от 08,00 до 16,30 часа

Прием на документи за класиране на учениците на II-ри етап.

От 12.08.2021 г. до 13.08.2021 г. вкл.

от 08,00 до 16,30 часа

Класиране учениците от II-ри етап на подаване на документи и обявяване на списъците с приетите ученици.

16.08.2021 г.

Записване на  приетите ученици от II-ри етап

От 17.08.2021 г. до 18.08.2021 г. вкл.

от 08,00 до 16,30 часа

Прием на документи за класиране на учениците на IIІ-ти етап.

От 23.08.2021 г. до 27.08.2021 г. вкл.

От 31.08.2021 г. до 04.08.2021 г. вкл.

Класиране учениците от IIІ-ри етап на подаване на документи и обявяване на списъците с приетите ученици.

07.09.2021 г.

Записване на  приетите ученици от II-ри етап

От 08.09.2021 г. до 10.09.2021 г. вкл.

Връща документите на записалите се и отказали се по-късно ученици.

11.08.2021 г. – 10.09.2021 г.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

Класиране

Подаване на
документи

Резултати

Записване

І етап

    от 05.07.2021

до 07.07.2021 вкл.

до 13.07.2021 вкл.

до 16.07.2021 вкл.

ІІ етап

-

до 20.07.2021 вкл.

до 22.07.2021 вкл.

ІІІ етап

от 26.07.2021

до 27.07.2021 вкл.

до 29.07.2021 вкл.

30.07.2021 вкл.

           

 

          Класираните ученици се записват в VIII клас, като подават следните документи:

  • Заявление за записване;
  • Оригинал на свидетелството за основно образование;
  • Оригинал на медицинското свидетелство.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

адрес: Монтана, ул. „Панайот Хитов“ №15А,

* e-mail: pgsakn@abv.bg , ü www.pgsag-montana.com

( 096/303-261

 

Views: 149 | Added by: jm_69 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]