Home » 2020 » March » 28 » ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ Х И ХІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.
18:52
ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ Х И ХІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ..............................................,

      уведомявам Ви, че в качеството си на родител на ученик от ............. клас съгласно чл. 29, ал.1 от Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити имате право да присъствате като наблюдател на провеждането на държавните зрелостни изпити, които ще се проведат в ПГСАКН „Проф. арх. Стефан Стефанов“ - Монтана:

  • по Български език и литература  - на 20.05.2020 г.
  • по Английски език – на 22.05.2020 г.

Изискванията, на които трябва да отговаряте съгласно чл. 29, ал.4 от наредбата са:

  • да не сте родител на зрелостник;
  • да не извършвате образователни услуги на зрелостници;
  • да не сте лице със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС 125 от 2002 г., съответстващо на учебите предмети, по които ще се проведат изпитите.

Липсата на горепосочените обстоятелства се удостоверява с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката. 

Моля, в срок до 21.04.2020 г. да ни уведомите за решението си, като изпратите писмо на e-mail: pgsakn@abv.bg по образец.

Инж. Красимира Каменова

Директор на ПГСАКН – Монтана

 

Views: 75 | Added by: jm_69 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]