Home » Архив на новините

На 17.02.2021 г. от 14.00 часа се проведе училищен кръг на състезанието "Най-добър млад строител" в четири дисциплини:  

 1. МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВКИ И БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ
 • нанасяне на силиконова мазилка и релефна боя;
 • нанасяне на бояджийско покритие;
 • изпълнение на покритие с латексови бои.

Участници : Теодора Василева - ХII a , Иван Найденов-Хa. Класирана е Теодора Василева-ХIIa.

2. ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - облицовка с фаянсови плочи 1 кв. м лепене.

Участници Ана-Мария Маринова Хa, Деница Владимирова -ХIIa, Милослав Атанасов -ХIa,

Катерина Пламенова -ХIIa. Класиран на първо място -Милослав Атанасов.

3. ЗИДАРИЯ теоретичен тест; изпълнение на зидария с керамични тухли и WINERBERGER;

Участници : Емануела Михалкова - ХII a;, Лидия Ангелова -ХII a, Венцислав Ангелов -Хa,

Николай Николаев-Хa.Класирани на първо място Емануела Михалкова - ХII a и  ... Прочети още »

Разглеждания: 223 | Добавил: jm_69 | Дата: 02.03.2021 | Комментари(0)

По инициатива на ученическия съвет на ПГСАКН, във връзка с празника,

учениците и учителите бяха закичени

с мартеници - символ на здраве и благополучие. 

ЖЕЛАЕМ ВИ КЪСМЕТ В ДНИТЕ И БЛЯСЪК В ОЧИТЕ,

УСМИВКИ НА ЛИЦЕТО И ЛЮБОВ В СЪРЦЕТО!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И ЧЕСТИТИ!

Разглеждания: 186 | Добавил: jm_69 | Дата: 02.03.2021 | Комментари(0)

ЗАПОВЕД

№ РД 01-169/27.01.2021 г.

На основание чл. 259, ал.1,  чл. 105, ал. 6 и чл. 115а, ал.1 от Закона за

предучилищното и училищното образование в изпълнение на

Заповед № РД -01-52/26.01.2021 г. за изменение и допълнение

на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със

Заповед №  РД -01-718 от 18.12.2020 г. и

Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ

 

Обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас в дневна форма на обучение за периода

от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. се провежда както следва:

І. График за провеждане на присъствено обучение по класове:

1. От 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VІІІ и ХІІ клас.

2. От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от Х и ХІ клас.

3. От 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. &ndash ... Прочети още »

Разглеждания: 336 | Добавил: jm_69 | Дата: 27.01.2021 | Комментари(0)

Разглеждания: 251 | Добавил: jm_69 | Дата: 19.01.2021 | Комментари(0)

На основание заповед № РД 01-138/04.01.2021 г. учебните занятия се провеждат

по графика на утвърденото седмично разписание на паралелките със

следното часово разпределение:

 • За периода от 11.01.2021 г. до 29.01.2021 г. вкл., както следва:

І учебен час:  08,00 – 08,40 часа

ІІ учебен час: 08,50 – 09,30 часа

ІІІ учебен час: 09,40 – 10,20 часа

ІV учебен час:10,40 – 11,20 часа

V учебен час:  11,30 – 12,10 часа

VІ учебен час: 12,20 – 13,00 часа

VІІ учебен час: 13,10 – 13,50 часа

 

Производствената практика за учениците от ХІІ клас, факултативните учебни

часове за учениците

включени във формите, и часа на класа за ІХ а и ХІІ г клас  се провеждат по

графика на седмичното

разписание със следното времево разпределение:
           &nb ... Прочети още »

Разглеждания: 296 | Добавил: jm_69 | Дата: 04.01.2021 | Комментари(0)

На основание заповед РД 01-32/31.12.2020 г . на Министъра на образованието и науката в периода от 04.01.2021 до 31.01.2021 г. обучението на учениците от 5 до 12 клас да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии.

 

Разглеждания: 234 | Добавил: jm_69 | Дата: 31.12.2020 | Комментари(0)

СЪОБЩЕНИЕ

на вниманието на учениците в самостоятелна форма на обучение

Уважаеми ученици, ръководството на Професионалн ... Прочети още »

Разглеждания: 261 | Добавил: jm_69 | Дата: 28.11.2020 | Комментари(0)

На основание Заповед № РД 01-113/20.11.2020 

НАРЕЖДАМ

 1. Учебните занятия, считано от 23.11.2020 г.  до 23.12.2020 г. се провеждат както следва:

  1. От 23.11. 2020 г. до 04.12.2020 г. включително - обучение от разстояние в електронна среда;

  2. От 7.12.2020 г. до 18.12.2020 г. включително - присъствено обучение;

  3. От 21.12. 2020 г. до 23.12.2020 г. включително - обучение от разстояние в електронна среда.

 2. Обучението от разстояние в електронна среда се провежда при следните условия:

  • обучението е синхронно чрез образователната платформа MS Teams;

  • обучението от разстояние включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. На учениците, които не са се включили в диста ... Прочети още »

Разглеждания: 200 | Добавил: jm_69 | Дата: 20.11.2020 | Комментари(0)

Инициатива по повод на Европейска седмица на професионалните умения 2020

Разглеждания: 261 | Добавил: jm_69 | Дата: 12.11.2020 | Комментари(0)

Минимални и специфични изисквания към учениците за участие в подбор:

 1. Да се обучават в специалностите „Сиситемно програмиране“ и „Компютърна графика“ в XI и XII клас;
 2. Да не им е налагано наказание от Педагогическия съв ... Прочети още »
Разглеждания: 270 | Добавил: jm_69 | Дата: 05.11.2020 | Комментари(0)

« 1 2 3 4 5 ... 51 52 »