Home » Архив на новините

Разглеждания: 112 | Добавил: jm_69 | Дата: 31.05.2021 | Комментари(0)

Разглеждания: 116 | Добавил: jm_69 | Дата: 24.05.2021 | Комментари(0)

Днес слънцето по-ярко се издига

Събуждаш се със радост и копнеж.

Днес празник е на българската книга,

която тъй обичаш и четеш.

Създадоха я Кирил и Методий.

Светилник бе ни тя през векове.

Към свободата някога ни води,

сега към нови истини зове.

А слънцето възлезе сред простора.

Градът ликува. Люляци цъфтят.

Ти тичаш на училището в двора,

другарите ти дето се тълпят.

Напред потегляй с тях под знамената!

Издигай я! Приятел й бъди!

Със книгата днес твоя е земята,

дори небето с чудните звезди.

Никола Фурнаджиев

 

 

  &n ... Прочети още »

Разглеждания: 127 | Добавил: jm_69 | Дата: 24.05.2021 | Комментари(0)

Разглеждания: 92 | Добавил: jm_69 | Дата: 20.05.2021 | Комментари(0)

С гордост и малко тъга се разделяме с нашите дванадесетокласници! В приветсвие  инж. Красимира Каменова - директор на гимназията - пожела на зрелостниците успешен старт. Мажоретният и танцовият състав към ОДК изнесоха кратка програма пред учениците и гостите на тържеството.

... Прочети още »

Разглеждания: 101 | Добавил: jm_69 | Дата: 15.05.2021 | Комментари(0)

Разглеждания: 90 | Добавил: jm_69 | Дата: 11.05.2021 | Комментари(0)

На 26 и 27.04.2021 г. в ПГСАКН "Проф. арх. Стефан Стефанов" се проведе регионалния кръг на IV регионална група на Националното състезание по професионално направление "Строителство" - "Най-добър млад строител".

В състезанието взеха участие представители на четири професионални гимназии от Северна България - ПГСАГ "Ангел Попов", гр. В. Търново; ПГСАКН "Проф. арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана; ПТГ "Васил Левски", гр. Видин; ПГ "Димитраки Хаджитошин", гр. Враца. Учениците се състезаваха в следните дисциплини и се класираха както следва:

  • Мазилки, шпакловки и бояджийски работи
  1. място - Teoдopa Василева, ПCAKH, гр. Монтана;
  2. място - Цветомира Бабова, ПТГ, гр. Видин;
  • Облицовки и настилки
    1. място - Пламен Василев, ПТГ, гр. Видин;
    2. място - Деница Владимирова, ПГСАКН, гр. Монтана
    ... Прочети още »
Разглеждания: 143 | Добавил: jm_69 | Дата: 29.04.2021 | Комментари(0)

https://www.360mag.bg/wp-content/uploads/2021/04/1227238684960x0.jpeg https://www.360mag.bg/wp-content/uploads/2021/04/109011.jpeg 

Този четвъртък, 22 април, отбелязваме 51-то издание на ... Прочети още »

Разглеждания: 172 | Добавил: jm_69 | Дата: 21.04.2021 | Комментари(0)

ЗАПОВЕД № РД 01-259/09.04.2021 г.

На основание чл. 259, ал.1, чл. 105, ал. 6 и чл. 115а, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование в изпълнение на Заповед № РД 09-856 от 09.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01-220 от 08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ

Обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас в дневна форма на обучение за периода от 12.04.2021 г. до 29.04.2021 г. се провежда както следва:

І. График за провеждане на присъствено обучение по класове:

1. От 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8. и 10. клас.

2. От 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9. и 12. клас.

ІІ. График за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ чрез използване на средствата н ... Прочети още »

Разглеждания: 393 | Добавил: jm_69 | Дата: 09.04.2021 | Комментари(0)

На 25 март  2021 г. от 14.30 ч. се  проведе публична изява по проект „Образование за утрешния ден“. Участниците от клубове  „Digital Creative“ и "Мултимедиен свят" представиха своите мултимедийни разработки на тема „Моето училище“ и  създадено от тях дигитално съдържание. Гости на  събитието бяха: г-жа Красимира Каменова – директор на училището, г-жа Милка Дакова - класен ръководител на 8 в клас, г-н Димитър Гоцак – преподавател по изобразително изкуство, г-жа Илиана Иванова - главен учител. Директора поздрави участниците в клубовете и им пожела  да прилагат наученото и в други предметни области през следващата учебна година. 

... Прочети още »

Разглеждания: 277 | Добавил: jm_69 | Дата: 25.03.2021 | Комментари(0)

« 1 2 3 4 ... 51 52 »