Home » Архив на новините

ОБЛАСТНИЯТ  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ,

ОБЯВЯВА КОНКУРС НА ТЕМА „ДА СЛАВИМ ГЕРОИТЕ НА БЪЛГАРИЯ“

 
През 2020 година СВВБ Монтана е осъществил построяването на военен паметник на опълченеца Ангел Въцов в с. Бели мел, община Чипровци. Областната организация на СВВБ  Монтана има намерение да извърши дейности за паркоустройство и благоустройство на зелените площи около паметника. 
Конкурсът ще бъде проведен в ПГСАКН „Проф. арх. Стефан Стефанов“ и се състои в изготвянето на идеен  проект за озеленяване на зелените площи около паметника и прилежащите паркови елементи и съоръжения. Проектът трябва да бъде подходящо оформен върху предоставена от комисията, снимка (чертеж, подложка) на терена  в мащаб. Избраните растителни видове да са изобразени в мащаб ... Прочети още »

Разглеждания: 34 | Добавил: jm_69 | Дата: 07.01.2022 | Комментари(0)

Разглеждания: 43 | Добавил: jm_69 | Дата: 22.12.2021 | Комментари(0)

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

  1. Обща информация по за проекта

... Прочети още »

Разглеждания: 99 | Добавил: jm_69 | Дата: 27.11.2021 | Комментари(0)

Учебните занятия се провеждат по графика на утвърденото седмично разписание на паралелките със следното часово разпределение:

І учебен час:    08,00 – 08,40 часа

ІІ учебен час:   08,50 – 09,30 часа

ІІІ учебен ча ... Прочети още »

Разглеждания: 134 | Добавил: jm_69 | Дата: 25.10.2021 | Комментари(0)

Учениците, желаещи да получават стипендии през ПЪРВИ учебен срок на учебната 2021/ 2022 г., могат да се запознаят с Условията за отпускане на стипендии на ученици от сайта на ПГСАКН – Монтана, раздел Ученици, раздел Стипендии. В срок до 21.10.2021 г. учениците, желаещи да участват в класиране, подават на класния си ръководител съответния вид заявление, придружено с необходимите документи. В срок до 22.10.2021 г. ... Прочети още »

Разглеждания: 214 | Добавил: jm_69 | Дата: 17.09.2021 | Комментари(0)

Откриването на учебната 2021-2022 г. да се извърши присъствено при спазване на следния ред:

  1. Тържественият ритуал за откриване на новата учебна година да се проведе в двора на училището на 15.09.2021 г. от 09,00 часа само с учениците от  VІІІ и ХІІ клас, като при подреждането на учениците задължителното се спазва отстояние от 1,5 м. и се контролирането носенето на предпазна маска за лице от учениците и персонала.
  2. Обособява се зона за родители с указателни ленти на минимум 3 м. от учениците и ... Прочети още »
Разглеждания: 168 | Добавил: jm_69 | Дата: 10.09.2021 | Комментари(0)

Разглеждания: 111 | Добавил: jm_69 | Дата: 08.09.2021 | Комментари(0)

Разглеждания: 151 | Добавил: jm_69 | Дата: 20.08.2021 | Комментари(0)

Скъпи приятели, ученици и колеги !

На 13 август завърши едно шестдевно туристическо ученическо пътуване, изпълнено с много емоции и преживявания,  финансирано от НП „Отново заедно“. Двадесет и пет ученици и двама ръководители  пътуваха до  град Банско, където в условията на извънучилищна и несемейна среда те осъществиха дейности за подобряване на емоционалното и физическото си  състояние, подобриха комуникационните си умения и социална активност, реализираха дейности, насочени към интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото си развитие.  

... Прочети още »

Разглеждания: 171 | Добавил: jm_69 | Дата: 17.08.2021 | Комментари(0)

Разглеждания: 135 | Добавил: jm_69 | Дата: 12.08.2021 | Комментари(0)

1 2 3 ... 52 53 »