Home » 2021 » Април » 09

ЗАПОВЕД № РД 01-259/09.04.2021 г.

На основание чл. 259, ал.1, чл. 105, ал. 6 и чл. 115а, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование в изпълнение на Заповед № РД 09-856 от 09.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01-220 от 08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ

Обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас в дневна форма на обучение за периода от 12.04.2021 г. до 29.04.2021 г. се провежда както следва:

І. График за провеждане на присъствено обучение по класове:

1. От 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8. и 10. клас.

2. От 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9. и 12. клас.

ІІ. График за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ чрез използване на средствата н ... Прочети още »

Разглеждания: 414 | Добавил: jm_69 | Дата: 09.04.2021 | Комментари(0)