Home » 2014 » Ноември » 25

На вниманието на всички ученици в специалност "Системно програмиране"!

В понеделник на 01.12.2014 г. от 14 часа в Младежкия дом, тържествено ще се раздадат сертификатите от обучението по програми на Майкрософт. 

Разглеждания: 852 | Добавил: jm_69 | Дата: 25.11.2014 | Комментари(0)

ПРОГРАМА НА СЕМИНАР

по проект BG051PO001-4.3.05-0012 „Актуализиране на образователния процес в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. Арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ“, финансиран по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.

Договор № Д01-4393/27.08.2013г.

01.12.2014 г.

гр. Монтана, бул. Трети март 98, Общински младежки до ... Прочети още »

Разглеждания: 770 | Добавил: jm_69 | Дата: 25.11.2014 | Комментари(0)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя

на заключителен семинар по повод приключване на проект

BG051PO001-4.3.05-0012 „Актуализиране на образователния процес в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. Арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ“

финансиран по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“

съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.

ДОГОВОР ЗА БФП № Д 01-4393/27.08.2013г.

Проектът се изпълнява в партньорство с Майкрософт България.

За да научите повече за постигнатите резултати за Проекта,

заповядайте на заклю ... Прочети още »

Разглеждания: 841 | Добавил: jm_69 | Дата: 25.11.2014 | Комментари(0)