Home » 2014 » Април » 13

Проект BG051PO001-4.3.05-0012 „Актуализиране на образователния процес в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов – Монтана в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ”, схема „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Провеждане на обучения на ученици

В периода от 08 май до 26 юни 2014 г. ще бъдат провеждани обучения на ученици по Windows Server, SQL Server,.NET и Expression Studio. Ще се приложат иновативните методи на обучение, основани на активно учене и ориентирани към дейностния подход в обучението, което ще доведе до повишаване и до подобряване на резултатите. В обуч ... Прочети още »

Разглеждания: 846 | Добавил: jm_69 | Дата: 13.04.2014 | Комментари(0)