Home » 2014 » March » 07

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя на откриващ семинар за представяне на целите и очакваните резултати от изпълнението на проект BG051PO001-4.3.05-0012 „Актуализиране на образователния процес в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. Арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ“, финансиран по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.

Договор № Д 01-4310/13.08.2013г.

Проектът се изпълнява в партньорство с Майкрософт България.

Общата цел на представяния проект е да актуализира учебния процес в специалността „Системно програмиране” в ПГСАГ "Проф. арх. Ст. Стефанов" - Монтана, чрез изграждане на "образователен парк& ... Прочети още »

Разглеждания: 948 | Добавил: jm_69 | Дата: 07.03.2014 | Комментари(0)