Home » 2012 » Юли » 18
ПГСАГ «Проф. Арх. Стефан Стефанов» започна изпълнението на дейностите по проекта  BG05PO001-7.0.01-0106–C0001/02.04.2012 г. „Чиста енергия за един устойчив свят”, финансиран от Европейски социален фонд  2007 – 2013 чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 
На 29 май Бенефициентът организира «Кръгла маса», на която присъстваха представители на регионални институции, представители на централни и местни медии, представители на областната администрация в Монтана, фирми, работещи в областта на ВЕИ, местни предприемачи, представители на местната общественост и др. Проведена беше дискусия по проблеми, свързани с използване на енергията от ВЕИ в Северозападна Бълтария. Проведената кръгла маса имаше за цел да въвлече в максимална степен всички заинтересовани страни в постигането на планираните резултати по проекта. Участниците бяха запознати с дейностите и резултатите от осъществяване на проекта.
Реализирането на дейностите по проекта ще предоставят възможн ... Прочети още »
Разглеждания: 1021 | Добавил: jm_69 | Дата: 18.07.2012 | Комментари(0)