Данни за лицето, отговарящо за защита на личните данни в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф.арх. Стефан Стефанов" - Монтана7

адвокат Радостина Чернева, тел.0888 704 663, е-mail: pro_legis@yahoo.com