Уважаеми родители,

Интересувайте се колкото е възможно по-често от успехите и поведението на Вашите деца! Учителите са ваши помощници във възпитанието и изграждането им като личности! Поддържайте непрекъснато връзка с класния ръководител! Само по този начин, в тясно сътрудничество между родители и училище, ще бъдете спокойни за Вашите деца! 

Какво мога да направя, за да бъда добър родител за своя тийнейджър?

Често родителите стават все по-малко ангажирани в живота на децата си, когато те влязат в средното училище. Но вашият тийнейджър се нуждае от много любов и подкрепа от ваша страна, точно както когато е бил малко дете, а може би дори повече. Силната връзка с вас или с друг значим възрастен е най-добрият начин да опазите детето си докато то расте и изучава света. 

Хората имат различно мислене и приоритети, които могат да повлияят на начина, по който отглеждаме децата си. Въпреки всички тези различия, изследванията показват, че за да бъдеш ефективен родител, се изискват следните качества:

 • да показваме любовта си;
 • да предоставяме подкрепата си;
 • да установим граници;
 • да бъдем положителен ролеви модел;
 • да учим на отговорност;
 • да предоставяме опит посредством изследване на аспекти от живота и извършване на нови дейности;
 • да показваме уважение към децата си.

Как да разбера и какво да правя ако детето ми има сериозен проблем?

Важно е да се отбележи, че при определени ситуации е възможно да се избегне развитието сериозни проблеми: грижовните и подкрепящи родители, които установяват ясни правила и контролират детето ефективно, са ключови фактори в тази насока. Тийнейджър с безгрижен характер, добри социални умения и чувство за хумор като цяло е по-предразположен да се справи с наличието на сериозни проблеми. Училище, осигуряващо добра социална среда също е предразполага към по-лесно справяне с предизвикателствата на тази възраст. Всички тези условия включват най-вече хора, които проявяват специален интерес към подрастващите и им влияят – родители, учители, приятели, треньори, съседи и др.

Ето кратко описание на накои по-сериозни проблеми, както и начини за противодействие срещу тях. Обърнете внимание, че обикновено даден проблем възниква във взаимодействие с друг и е възможно един тийнейджър да има нужда от помощ по отношение на повече от един проблем.

Алкохол и злоупотреба с наркотични вещества:

Ранният пубертет може да е объркващ и стресиращ момент за всеки един подрастващ и не е изненадващо, че именно това е моментът, в който много от тях за първи път опитват цигари, марихуана или алкохол.

Настроението на младия тийнейджър се мени непрекъснато, съпътствано от непредвидимо поведение, което често предизвиква трудности за родителите при установяването на знаците на употреба на алкохол или наркотични вещества. Ето някои признаци, които ще ви помогнат да разпознаете подобен вид злоупотреба:

 • отчужденост, депресия, умора и равнодушие към външния вид;
 • враждебност, неотзивчивост и често прибиране след поставения вечерен час;
 • има нови приятели (не иска да говори за тях);
 • не иска да каже къде отива и какво ще прави;
 • успехът  в училище се влошава;
 • загуба на интерес към хобито, спорта или други забавления, които преди са предизвиквали интерес;
 • променен режим на хранене и сън -  става късно, стои до късно вечер и спи през деня;
 • влошени взаимоотношения с членовете на семейството ; отказ да обсъжда училището, приятелите или как си прекарва времето;
 • проблеми с концентрацията и забравяне;
 • зачервяване на очите,  носа тече дори когато не е настинал;
 • изчезват пари от вкъщи;

Хранителни разстройства

Хранителните разстройства обикновено се появяват при момичетата, докато при момчетата обикновено се асоциират с  практикуването на атлетични спортове.

Най-често срещаните хранителни разстройства са анорексия и булимия. Анорексията представлява емоционално разстройство, което може да бъде разпознато по рязко намаляване на теглото или неуспех в опити за натрупване на тегло. Около 90 % от боледуващите от това емоционално разстройство са жени. Изследванията посочват, че една на 250 млади жени страда от анорексия, като симптомите най-често се появяват в началото и средата на пубертета.

Булимията може да бъде забелязана чрез епизодични хранения последвани от предизвикано повръщане, постене и изморителни физически упражнения. Булимията най-често се развива сред по-възрастни подрастващи, много от които преди това са страдали от анорексия.

Обърнете се към специалист ако вашето дете показва някои от следните симптоми:

 • Голяма загуба на тегло без видима причина;
 • Намаление в количеството поглъщана храна и избягване на високо калорични храни;
 • Провеждане на изтощителни физически упражнения, въпреки умората;
 • Постоянен страх от възможно напълняване;
 • Спиране на цикъла;
 • Опити за контрол над теглото чрез повръщане или използване на разслабителни;

Депресия и мисли за самоубийство

Според статистиката, броят на самоубийствата сред подрастващите се е увеличил драстично в последните години, което е причина да се обърне особено внимание на този проблем и неговите симптоми. Множество фактори могат да допринесат за чувство на депресия и мисли за самоубийство: ако родителя страда от силна депресия е много възможно детето също да изпитва такива чувства. Развод, нещастен брак, загуба на родител или близък човек, както и множество други фактори могат да доведат до депресия. Различни стресови ситуации също биха могли да изиграят роля: като например пренебрегване от семейството или приятелите, сериозни притеснения относно сексуалната ориентация, раздяла с любим човек и др.

Съществуват някои предупредителни сигнали, които сочат към депресивни състояния и евентуални намерения за самоубийство:

 • Промяна в режима на сън (прекалено малко или прекалено много сън);
 • Промяна в поведението (не може да се концентрира в училище, намален успех, не може да изпълнява рутинни задължения и др.);
 • Промяна в настроението (детето се чувства тъжно, раздразнително, нервно, уморено, апатично, отчуждено и т.н);
 • Промяна в хранителните навици (загуба на апетит или преяждане);
 • Психически промени (включително загуба на енергия, внезапно напълняване или отслабване, липса на интерес относно външния вид и т.н.);
 • Голяма промяна или загуба (смърт на близък човек, развод, раздяла, провалена връзка и т.н.);
 • Намален интерес към приятели, хобита, училище и забавления;
 • Ниско самочувствие (чувство на малоценност, непреодолима вина, омраза към себе си и т.н.);
 • Липса на надежди и планове за бъдещето (детето ви смята, че нещата никога няма да се подобрят, че нищо няма да се промени);
 • Занимание с музика, изкуство и лични писания относно смъртта;
 • Раздаване на ценни вещи и „подреждане на нещата”;
 • Директни заплахи за самоубийство или коментари от сорта на „Иска ми се да бях мъртъв!”, „Семейството ми ще бъде по-добре без мен.”, „Нямам за какво да живея”. Тези коментари трябва винаги да се вземат на сериозно!

Трудности в ученето

Децата с трудности в ученето обикновено имат неврологично заболяване, което създава трудности в процеса на съхранение и обработка на информация. Тези деца не са по-глупави от останалите и често се справят отлично в сферите на изкуството, музиката и спорта, но съществува пролука между техните способности и тяхното представяне, тъй като те често изпитват трудности в четенето, писането, говоренето или математиката, а също и социалното общуване. Много често тези деца трябва да полагат много повече усилия, за да се справят с уроците и това би могло да доведе до депресия, липса на увереност и ниско самочувствие, ако не се лекува.

Обърнете внимание на следните симптоми и предупредителни сигнали, ако забелязвате един или два при вашето дете -  това е нормално, но ако забелязвате няколко – това е причина да потърсите помощ:

 • Често обръща словореда – например вместо ляво пише вяло;
 • Изпитва проблеми с четенето;
 • Избягва да чете на глас;
 • Избягва да пише изречения;
 • Има проблеми с писането на ръка или го избягва;
 • Държи химикалката неправилно;
 • Има проблеми в запаметяването на фактите;

Ако смятате, че вашето дете има трудности в ученето, говорете с педиатъра, учителя и с педагогическия съветник, които биха могли да ви насочат към правилните стъпки, за преодоляване на проблема. Няма гаранция, че вашият млад юноша ще израсне отговорен и способен възрастен. Въпреки това, вашето влияние е огромно. Може би ако сте имали напрегнат ден, разхвърляната стая и мрачното настроение може да ви изкарат от нерви. Но е изключително важно да останете въвлечен/а. Моментът, в който сте на ръба да вдигнете ръце е именно онзи, в който е най-необходимо да стиснете зъби и да останете ангажирани. За да сте способни да помогнете на детето си (а и на себе си), да премине през очарователните, объркани и прекрасни години на тинейджърството е  необходимо да научите възможно най-много за неговия свят. Останете в крак с живота на вашия млад тийнейджър и се насладете на това толкова специално време.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛЯ

 Извадка от ППЗНП

Чл. 140и. (Нов – ДВ, бр. 51 от 2009 г.) (1) Детската градина, училището и обслужващото звено осъществяват процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата и учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

           (2) Родителите имат следните права:

1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3. да участват в родителските срещи;

4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина, училището или обслужващото звено;

5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;

6. да участват в училищното настоятелство, когато такова е създадено;

7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

(3) Родителите имат следните задължения:

1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището, детската градина и обслужващото звено при записване на детето или ученика;

3. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с децата или учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

5. да се явяват в детската градина, училището и обслужващото звено, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора.