За  осигуряването на  конструктивен  диалог и обмен на информация, идеи и практики и те да достигат до своя потребител, е необходим общ, единно разбираем професионален език. Доказано ефективен инструмент за целта е институционалното портфолио. Ползата от него за нашите потребители е в следните три посоки:

  • Да представи гимназията, нейната история, дейност и развитие;  
  • Да гарантира индентичноста и разпознаваемоста на ПГСАГ;  
  • Да представи доказателствен материал за добрата педагогическа практика и качество на предоставените услуги.    

 Институционалното портфолио на ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов” - Монтана се композира във взаимносвързани рубрики. Същевременно всяка от тях има своя относителна самостойност – позволява потребителят да ползва в даден момент рубрика според конкретните си предпочитания. Управленската стратегия и програма на ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов” - Монтана включват институционална откритост, диалогичност и прозрачност на дейността на гимназията като признато звено за образование на строителни кадри и кадри в IT бранша. Портфолиото на ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов” - Монтана документира историята, мисията, визията и стратегията на развитие на институцията. То е динамично, отворено и ще бъде  допълвано.