УЧИЛИЩНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ИЗЯВИ 

  1. Виртуално завършване на юбилейният 60 випуск на ПГСАКН 

  2. Програма на ПГСАКН „Проф. арх. Стефан Стефанов“  за честване на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

  3. Майски дни на просвещението, духовността и културата - програма

    • Отражението на войните през 1912-1918 г. върху училището и участието на учителите в тях - фотодокументална изложба
  4. Виртуална книга "Азбука на добротата" - регламент