ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ
„Проф.арх. Стефан Стефанов”  гр. Монтана


Типови учебни планове на специалностите в ПГСАГ
  1. Строителство и архитектура - след VII клас
  2. Строителство и архитектура - след VIII клас
  3. Транспортно строителство - след VІІІ клас
  4. Геодезия - след VIII клас
  5. Системно програмиране - след VІІ клас
  6. Недвижими имоти - след VII клас
  7. Недвижиими имоти след - VIII клас
  8. Компютърна графика - след VIII клас