ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ
„Проф.арх. Стефан Стефанов”  гр. Монтана

Учебни планове на специалностите в ПГСАКН
 1. Строителство и архитектура - VIII клас  2021/2022
 2. Строителство и архитектура - IX клас  2021/2022
 3. Строителство и архитектура - Х клас 2021/2022  
 4. Строителство и архитектура - ХІ клас 2021/2022
 5. Строителство и архитектура - ХII клас 2020/2021
 6. Геодезия - VIII клас 2021/2022
 7. Геодезия - IX клас 2021/2022
 8. Архитектурна реставрация - X клас 2021/2022
 9. Системно програмиране - VІІI клас 2021/2022
 10. Системно програмиране - IХ клас 2021/2022
 11. Системно програмиране - X клас  2021/2022
 12. Системно програмиране - ХI клас 2021/2022
 13. Системно програмиране - ХII клас 2021/2022
 14. Компютърна графика - VIII клас 2021/2022
 15. Компютърна графика - IX клас 2021/2022
 16. Компютърна графика - X клас 2021/2022
 17. Програма за гражданско образование