Скъпи бивши и настоящи ученици, учители и родители,
Времената се менят, но човекът остава и неговата най-насъщна потребност е да съгради дом, да направи живота си по-комфортен и по-щастлив. Професията
на строителя е уважавана, защото е непреходна. Тя е интересна и търсена. Тя е престижна. През годините на своето съществуване училището има своето осезателно присъствие в нашата област. За 50 години са подготвяни 6988 специалисти със строително образование, доказали професионализма си не само в България, но и в чужбина. Щастлива съм да поздравя с достойната годишнина всички работили и работещи в Професионална гимназия по строителство и архитектура – гр. Монтана, да пожелая още по-високи резултати в обучението, развитието и реализацията на нашите бивши, настоящи и бъдещи
ученици, много здраве и творчески успехи на учителския екип.
инж. Красимира Каменова