Таблици

Таблиците са изключително важен инструмент при създаването на една уеб-страница.Често цялата страница е разположена в таблица, чиито редове и колони оформят различните части на HTML-документа. В клетките на таблиците може да се пише текст, като параметрите му се определят чрез познатия вече таг font и съответните му атрибути. В таблиците може да се поставят и изображения – чрез познатия таг img в клетката, в която желаете да се появи изображението. Могат да се влагат таблици една в друга. Могат да се сливат клетки с атрибутите - colspan и rowspan .

Тагове за създаване на таблица:

 • Таблиците в HTML-документа винаги са разположени между двата основни тага 
  <table> и </table>.

 • Между тези два тага се изписват:
  • таговете за табличен ред - <tr> и </tr>
  • таговете за таблична клетка, чрез които се оформят редовете и колоните - <td> и </td >
 • Ако искаме таблицата да има очертания се добавя атрибута BORDER.
   

  Пример: Кода на таблица само с две колони и с три реда изглежда така:

   

  <table border="1"> 
      <tr> 
        <td align="center">1-ви ред, 1-ва колона </td> 
  <td align="center">1-ви ред, 2-ра колона </td>  </tr> 
      <tr> 
        <td>2-ри ред, 1-ва колона </td> 
  <td>2-ри ред, 2-ра колона </td>     </tr> 
      <tr> 
        <td>3-ти ред, 1-ва колона </td> 
  <td>3-ти ред, 2-ра колона </td> 
     </tr> 
  </table>

  1-ви ред, 1-ва колона

  1-ви ред, 2-ра колона

  2-ри ред, 1-ва колона

  2-ри ред, 2-ра колона

  3-ти ред, 1-ва колона

  3-ти ред, 2-ра колона

   

Атрибути на таговете за оформяне на таблици:

 • border и bordercolor ;

 • bgcolor - цвят на вътрешното пространство

 • width и height - ширина и височина (в цели числа или в %)

 • cellspacing и cellpadding - разстояние между клетките и между текста и очертанията

 • align и valign - хоризонтално и вертикално местоположението на таблицата на екрана;