СПИСЪК
НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС
след ІІІ етап на класиране и записване
в паралелка "СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА"

 1. Бетина Федиева Фердинандова
 2. Цветомир Руменов Атанасов
 3. Ангел Младенов Младенов
 4. Георги Димитров Георгиев
 5. Петър Радославов Георгиев
 6. Бойко Любомиров Бранков
 7. Теодор Александров Иванов
 8. Александър Тодоров Иванов
 9. Габриел Димитров Димитров
 10. Ивелин Венелинов Димотров
 11. Мартин Петров Петров
 12. Александра Асенова Иванова
 13. Йордан Валентинов Александров
 14. Валентина Василева Стоянова
 15. Първан Георгиев Ватралски
 16. Силвио Денисов Хилмиев
 17. Стефан Цветанов Аврамов
 18. Георги Димитров Георгиев
 19. Кристиян Георгиев Михалков
 20. Силвестър Николаев Георгиев
 21. Антоан Светославов Георгиев
 22. Димитър Иванов Атанасов
 23. Стилян Илиев Иванов
 24. Йоан Емилов Георгиев
 25. Александър Славейков Веселинов