НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ 
в паралелките с прием за обучение в 9 клас
през учебната 2012/2013 г.
  • Заявление за участие в класиране  по образец с подредени желания;
  • Копие на свидетелството  за завършено основно образование;
  • Копие на медицинското  свидетелство, удостоверяващо, че специалностите, за които ученикът кандидатства, не са противопоказни за здравословното му  състояние, издадено от лекуващ лекар;
  • Копие от акта за раждане.
СРОКОВЕ

Подаване на документи за участие в :Класирания:Записване 
Първи етап на класиране: 3 юли - 5 юли 2012г.Първо - до 6 юли 2012г.след Първо класиране - 9 юли 2012г.
Втори етап на класиране:   11 юли  2012 г.Второ - 13 юли 2012г.след Второ класиране - 16 юли 2012г.
Трети етап на класиране: 19 юли 2012г.Трето - 20 юли 2012г.след Трето класиране - 23 юли 2010г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване  - до  5 септември 2012 г.