Допълнително оформление на страницата

Музикален фон:

Тага <BGSOUND SRC="http://адрес на файл с формат mid " LOOP="-1">

  • Атрибута LOOP задава броя на повторенията на мелодията.

  • Когато   LOOP="-1" тогава мелодията започва отново, веднага след като свърши.

  • Ако LOOP="2" се повтаря два пъти.

  • Този метод е приложим само за Internet Explorer.

  • Внимание! Тага bgsound се поставя в секцията HEAD.

Тага EMBED за вмъкване на музикален фон

  • Освен, че се поддържа от всички браузъри, другото предимство на embed пред bgsound е, че при желание от ваша страна може да зададете показване на панел за управление на звука, така, че посетителите на страницата ви да имат контрол върху звученето на музикалния фон.

  • Този таг също се поставя в секцията HEAD.

<embed src="mymusic.midi" autoplay="yes" hidden="true" volume="100%" loop="true" />

<embed src="mymusic.midi" hidden=“ false " width="200" height="400" loop="true" />

Движещ се текст

<MARQUEE bgcolor=“red” width=75% scrolldelay=150> Текст </MARQUEE>

Атрибута scrolldelay задава скоростта, с която да се движи текста.