ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

  1. ИЗВАДКА ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСАГ

  2. СЪОБЩЕНИЕ

  3. ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

  4. КОНСПЕКТИ

Телефон за контакти:+359884253723 - Мая Борисова