ХXIII НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ 
Областен кръг - 16.02.2020 г.
П Р О Т О К О Л №1
за резултатите на учениците участвали в областния кръг - 9-10. клас
фиктивен номер Име, презиме, фамилия на ученика  Училище Населено място РУО Клас Задачи Общо класира-не за III кръг
1 2 3 4 5
1 181609002 Кирил Тихомиров Кирилов ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана Монтана 10 4,5 10,5 5,25 0 2,25 22,5 не
2 181609001 Мария Тодорова Луканова ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана Монтана 9 2,5 0 1,5 0 3 7 не
                           
П Р О Т О К О Л №1
за резултатите на учениците участвали в областния кръг - 11-12. клас
фиктивен номер Име, презиме, фамилия на ученика  Училище Населено място РУО Клас Задачи Общо класира-не за III кръг
1 2 3 4 5
28 181611001 Тереза Петрова Стефанова СУ "Иван Вазов" Вършец Монтана 11 1 2 1 1 2,8 6,75 не