ХXIII НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ 
Областен кръг - 16.02.2020 г.
П Р О Т О К О Л №1
за резултатите на учениците участвали в областния кръг - 7. - 8. клас
фиктивен номер Име, презиме, фамилия на ученика  Училище Населено място РУО Клас Задачи Общо класи-ране за III кръг % от макс. %
1 2 3 4 5
1 181607002 Василена Михайлова Бъчварова СУ "Иван Вазов" Вършец Монтана 7 5 3 9,3 3 7 27,25 не 45,80
2 181607001 Росица Альошева Манева СУ "Иван Вазов" Вършец Монтана 8 6,8 7 0 0 5 17,75 не 29,80
3 181607003 Радостина Георгиева Стаменова СУ "Иван Вазов" Вършец Монтана 7 0 7 2,5 0,5 6 16 не 26,89
4 181607004 Ива Миленова Кунева СУ "Иван Вазов" Вършец Монтана 7 0 0 0 0,3 0 0,25 не 0,42