П Р О Т О К О Л  № 3

за резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, проведена на 16.02.2020 г.,

 които са допуснати до национален кръг, възрастова група VII КЛАС

№ по ред

Трите имена на ученика/

Фиктивен номер

Училище

Населено място

Клас

Брой точки

% от постигнатия максимален брой точки за страната

1

Златимир Георгиев Петров

ПМПГ „Св. Климент Охридски”

гр. Монтана

VІІ

92

94 %

П Р О Т О К О Л № 2

за резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, проведена на 16.02.2020 г.,

 които не се допускат до национален кръг,  възрастова група VІІ клас

№ по ред

Трите имена на ученика/

Фиктивен номер

Училище

Населено място

Клас

Брой точки

% от постигнатия максимален брой точки за страната

1

Донко Росенов Тодоров

ІІІ ОУ „Иван Вазов”

гр. Берковица

VІІ

58

59 %

2

Мартин Емилов Гогов

ІІІ ОУ „Иван Вазов”

гр. Берковица

VІІ

45

50 %

3

Василена Михайлова Бъчварова

СУ „Иван Вазов”

гр. Вършец

VІІ

41,5

42 %

4

Петя Николаева Николова

СУ „Иван Вазов”

гр. Вършец

VІІ

39,5

40 %

5

Ани Ангелова Ангелова

ОУ „Климент Охридски”

с. Сталийска махала

VІІ

23,25

24 %

П Р О Т О К О Л № 2

за резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, проведена на 16.02.2020 г.,

 които не се допускат до национален кръг, възрастова група ІХ клас

№ по ред

Трите имена на ученика/

Фиктивен номер

Училище

Населено място

Клас

Брой точки

1

Самуел Ивайлов Младенов

ПГПЧЕ „Петър Богдан”

гр. Монтана

ІХ

52,5

2

Лилия Росенова Атанасова

ПГ „Д-р Иван Панов”

гр. Берковица

ІХ

41

3

Славина Калинова Иванова

ПГ „Д-р Иван Панов”

гр. Берковица

ІХ

25,5

4

Теодора Любомирова Луканова

ПГ „Д-р Иван Панов”

гр. Берковица

ІХ

24,5

5

Петър Емилиянов Бояджиев

ПГПЧЕ „Петър Богдан”

гр. Монтана

ІХ

13,5

П Р О Т О К О Л № 2

за резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, проведена на 16.02.2020 г.,

 които не се допускат до национален кръг, възрастова група Х клас

№ по ред

Трите имена на ученика/

Фиктивен номер

Училище

Населено място

Клас

Брой точки

1

Иван Емануилов Макавеев

ПМПГ „Св. Климент Охридски”

гр. Монтана

Х

18

П Р О Т О К О Л № 2

за резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, проведена на 16.02.2020 г.,

 които не се допускат до национален кръг, възрастова група ХІ клас

№ по ред

Трите имена на ученика/

Фиктивен номер

Училище

Населено място

Клас

Брой точки

1

Десислава Георгиева Герговска

ПМПГ „Св. Климент Охридски”

гр. Монтана

ХІ

11

П Р О Т О К О Л № 2

за резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, проведена на 16.02.2020 г.,

 които не се допускат до национален кръг, възрастова група ХІІ клас

№ по ред

Трите имена на ученика/

Фиктивен номер

Училище

Населено място

Клас

Брой точки

1

Милен Тодоров Лилов

ПМПГ „Св. Климент Охридски”

гр. Монтана

ХІІ

14