П Р О Т О К О Л № 2

за резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по БИОЛОГИЯ ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, проведена на 23.02.2020 г.,

 които не се допускат до национален кръг,  възрастова група VІІ клас

№ по ред

Трите имена на ученика/

Фиктивен номер

Училище

Населено място

Клас

Брой точки

% от постигнатия максимален брой точки за страната

1

Деница Росенова Перчинкова

ІV ОУ „Иван Вазов”

гр. Монтана

VІІ

13,3

18,5 %

Областна комисия

П Р О Т О К О Л № 2

за резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по БИОЛОГИЯ ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, проведена на 23.02.2020 г.,

 които не се допускат до национален кръг,  възрастова група ІХ клас

№ по ред

Трите имена на ученика/

Фиктивен номер

Училище

Населено място

Клас

Брой точки

1

Самуел Ивайлов Младенов

ПГПЧЕ „Петър Богдан”

гр. Монтана

ІХ

49,4

2

Мария Викторова Евгениева

ПМПГ „Св. Климент Охридски”

гр. Монтана

ІХ

42,8

3

Ралица Ивова Григорова

ПГПЧЕ „Петър Богдан”

гр. Монтана

ІХ

40

4

Марта Мариянова Георгиева

ПГПЧЕ „Петър Богдан”

гр. Монтана

ІХ

38,9

5

Гергана Любомирова Новкова

ПГПЧЕ „Петър Богдан”

гр. Монтана

ІХ

32,3

6

Никола Николаев Славов

ПГПЧЕ „Петър Богдан”

гр. Монтана

ІХ

31,6

7

Славина Калинова Иванова

ПГ “Д-р Иван Панов”

гр. Берковица

ІХ

16,2

Областна комисия

П Р О Т О К О Л № 2

за резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по БИОЛОГИЯ ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, проведена на 23.02.2020 г.,

 които не се допускат до национален кръг,  възрастова група Х клас

№ по ред

Трите имена на ученика/

Фиктивен номер

Училище

Населено място

Клас

Брой точки

1

Димитър Еленков Иванов

ПМПГ „Св. Климент Охридски”

гр. Монтана

Х

41,9

2

Гергана Даниел Йорданова

ПМПГ „Св. Климент Охридски”

гр. Монтана

Х

36,9

3

Силвия Викторова Йончева

ПМПГ „Св. Климент Охридски”

гр. Монтана

Х

36,2

4

Кирил Тихомиров Кирилов

ПМПГ „Св. Климент Охридски”

гр. Монтана

Х

34,3

5

Александра Десиславова Ангелова

ПМПГ „Св. Климент Охридски”

гр. Монтана

Х

31,2

6

Ивана Матеева Иванова

ПГПЧЕ „Петър Богдан”

гр. Монтана

Х

29,3

7

Никол Николаева Иванова

ПГ „Д-р Иван Панов”

Гр. Берковица

Х

24,2

8

Елина Красимирова Тодорова

ПГ „Д-р Иван Панов”

Гр. Берковица

Х

22,8

9

Анелия Недкова Ангелова

ПМПГ „Св. Климент Охридски”

гр. Монтана

Х

22,7

Областна комисия

П Р О Т О К О Л № 2

за резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по БИОЛОГИЯ ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, проведена на 23.02.2020 г.,

 които не се допускат до национален кръг, възрастова група ХІ клас

№ по ред

Трите имена на ученика/

Фиктивен номер

Училище

Населено място

Клас

Брой точки

1

Иво Калин Кирилов

ПМПГ „Св. Климент Охридски”

гр. Монтана

ХІ

44

2

Гена Венкова Филипова

ПГПЧЕ „Петър Богдан”

гр. Монтана

ХІ

42,4

3

Йоана Радославова Стоименова

ПМПГ „Св. Климент Охридски”

гр. Монтана

ХІ

39,1

4

Катерина Красимирова Кръстева

ПГПЧЕ „Петър Богдан”

гр. Монтана

ХІ

36,9

5

Ива Иванова Желязкова

ПГПЧЕ „Петър Богдан”

гр. Монтана

ХІ

34,8

Областна комисия

П Р О Т О К О Л № 2

за резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по БИОЛОГИЯ ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, проведена на 23.02.2020 г.,

 които не се допускат до национален кръг,  възрастова група ХІІ клас

№ по ред

Трите имена на ученика/

Фиктивен номер

Училище

Населено място

Клас

Брой точки

1

Катя Цветанова Ангелова

ПМПГ „Св. Климент Охридски”

гр. Монтана

ХІІ

57,8

2

Милен Тодоров Лилов

ПМПГ „Св. Климент Охридски”

гр. Монтана

ХІІ

56,6

3

Соня Иванова Йорданова

ПГПТ

Гр. Лом

ХІІ

33,4

4

Габриела Александрова Цветанова

ПГПТ

Гр. Лом

ХІІ

30,4

Областна комисия