П Р О Т О К О Л № 1

за резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по АСТРОНОМИЯ, проведена на 16.02.2020 г.,

възрастова група V клас

№ по ред

Трите имена на ученика/

Фиктивен номер

Училище

Населено място

Клас

Брой точки

1

Матей Людмилов Минев

ПМПГ

”Св. Кл. Охридски”

гр. Монтана

V

56,5

2

Радослав Мирославов Иванов

ПМПГ

”Св. Кл. Охридски”

гр. Монтана

V

49

3

1202002_1

II ОУ ”Хр.Смирненски”

гр. Берковица

V

12

Областна комисия

 

П Р О Т О К О Л № 1

за резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по АСТРОНОМИЯ, проведена на 16.02.2020 г.,

възрастова група VІ клас

№ по ред

Трите имена на ученика/

Фиктивен номер

Училище

Населено място

Клас

Брой точки

1

Силвия Александрова Аврамова

ПМПГ
”Св. Кл. Охридски”

гр. Монтана

50

2

Мария Николаева Иванова

II ОУ ”Хр.Смирненски”

гр. Берковица

29

3

Елица Константинова Георгиева

II ОУ ”Хр.Смирненски”

гр. Берковица

29

4

1202002_2

II ОУ ”Хр.Смирненски”

гр. Берковица

23

5

Ивена Георгиева Иванова

II ОУ ”Хр.Смирненски”

гр. Берковица

21,5

6

Румен Григоров Григоров

II ОУ ”Хр.Смирненски”

гр. Берковица

16

7

Ванеса Милен Иванова

II ОУ ”Хр.Смирненски”

гр. Берковица

12

Областна комисия