Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по математика, проведена на 05.02.2020 г., възрастова група IV клас

Номер Име, презиме, фамилия Клас Резултат

1.

Алекс Красимиров Атанасов 4 клас 20 точки
2. Теодора Георгиева Кръстанова 4 клас 0 точки
3. Зорница Тошкова Денкова 4 клас 0 точки
4. Петър Алексеев Върбанов 4 клас 5 точки
5. Наталия Ивайлова ДАшова 4 клас 0 точки
6. Михаела Руменова Кирова 4 клас 9,5 точки
7. Светослав Симеонов Сладунов 4 клас 1,5 точки
8. Латинка Миленова Гребчева 4 клас 13,5 точки
9. Елена Кирилова Миткова 4 клас 1,5 точки
10. Веселин Димитров Веселинов 4 клас 1 точки
11. Божидара Цветелинова Цанева 4 клас 2,5 точки
12. Весела Николаева Ангелова 4 клас 2,5 точки