Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по математика, проведена на 05.02.2020 г., възрастова група VI клас

Номер Име, презиме, фамилия Клас Резултат

1.

Мария Николаева Иванова 6 клас 0 точки
2. Ивена Георгиева Иванова 6 клас 0 точки
3. Елица Константинова Георгиева 6 клас 1,5 точки
4. Цветина Здравкова Здравкова 6 клас  0 точки
5. Силвия Александрова Аврамова 6 клас  3,25 точки