Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по математика, проведена на 05.02.2020 г., възрастова група V клас

Номер Име, презиме, фамилия Клас Резултат

1.

Матей Людмилов Минев 5 клас 10.25 точки
2. Анна Жулиен Иванова 5 клас 9,5 точки
3. Деян Пламенов Георгиев 5 клас 5,5 точки
4. Нанси Андрей Колева 5 клас 2,5 точки
5. Радослав Мирославов Иванов 5 клас 5 точки
6. Анна-Мария Радославова Ангелова 5 клас 2,5 точки
7. Йордан Костадинов Стойков 5 клас 1 точки