1. Информационни технологии 8 клас, Архивиране

 2. Помагало HTML, изработено по проект 2017-1-BG01-KA102-035782 „БЪДЕЩЕТО НА УЕБ ДИЗАЙНА И УЕБ ТЕХНОЛОГИИТЕ”

 3. Системи за управление на бази данни, 11 клас

 4. Учебна практика по web дизайн, 11 клас

 5. Учебна практика по периферни устроййства, 12 клас   тест Принтери

 6.  Компютърни мрежи, 12 клас

 7. БИОГРАФИИ НА АВТОРИТЕ ОТ БОТЕВ ДО ДИМОВ

 8. РАЗКАЗИТЕ НА ЙОВКОВ, РОМАНИТЕ НА ДИМОВ И ТАЛЕВ

 9. ТВОРБИТЕ НА СМИРНЕНСКИ, ГЕО МИЛЕВ, ДАЛЧЕВ И БАГРЯНА

 10. ТВОРБИТЕ НА ВАПЦАРОВ

 11. РЕЧНИК НА ОСТАРЕЛИ, РЕДКИ И ДИАЛЕКТНИ ДУМИ

 12. ЕЗИКОВИ НОРМИ 

 13. КРИТЕРИИ НА МОН ЗА ОЦЕНКА НА ЕСЕ И ЛИС

 14. ТЕКСТОВЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА, ИЗУЧАВАНИ В 11. КЛАС И ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА ЗА ДЗИ по БЕЛ