Публична покана изходящ № 1039 от дата 25/08/2015 г. 

 1. ID номер на АОП  - 9045190
 2. Документация - титулна страница
 3. Указания за участие.Изисквания за изпълнение на поръчката. Техническа спецификация
 4. Образци на документи
 5. Съобщение до медиите
 6. Публичната покана с уникален код 9045190 на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Проф. арх. Стефан Стефанов с предмет "Доставка на оборудване по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на компютърно оборудване и копирна техника. Обособена позиция 2: Доставка на геодезическо оборудване." бе публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 25.08.2015 11:49 ч.  до 03.09.2015 г.  23:59. 
 7. Протокол за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти 
 8. Информация за сключен договор за доставка на компютърно оборудване.
 9. Информация за сключен договор за доставка на геодезическо оборудване.
 10. Информация за извършени плащания
  1. ​30% авансово плащане по договор №416-30/14.09.2015 г. на "Геохайд" - фактура №0000006269/01.10.2015;
  2. Частично плащане по договор за СМР на фирма "Интмар" - фактура №0000001025/2.10.2015 г.;
  3. Авансово плащане по Договор №415-29/14.09.2015 г.на фирма "Партньорите" ЕООД - фактура №0001039034/06.10.2015 г.;