Програма на ПГСАКН „Проф. арх. Стефан Стефанов“  за честване на

24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

 

Кирил и Методий

Днес слънцето по-ярко се издига

Събуждаш се със радост и копнеж.

Днес празник е на българската книга,

която тъй обичаш и четеш.

 

Създадоха я Кирил и Методий.

Светилник бе ни тя през векове.

Към свободата някога ни води,

сега към нови истини зове.

 

А слънцето възлезе сред простора.

Градът ликува. Люляци цъфтят.

Ти тичаш на училището в двора,

другарите ти дето се тълпят.

 

Напред потегляй с тях под знамената!

Издигай я! Приятел й бъди!

Със книгата днес твоя е земята,

дори небето с чудните звезди.

 

Никола Фурнаджиев

 

  1. Виртуална изложба „Земя, огън, дух“ – представяне на авторски творби на ученици, включени в проект „Подкрепа за успех“

Земя, огън, дух from Йонка Маркова

История на книгага from ПГСАКН

 

  1. Виртуална презентация „История на книгата“, съвместно изработена от участници в клуба по интереси „Отвъд кориците“ по Наредбата за приобщаващо образование.

 

Нека заедно да съпреживеем празника на словото, мисълта и

любопитството към света!