През учебната 2016/ 2017 г. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. арх. Стефан Стефанов" работи по няколко проекта:

  1. Училището е пилотно по проект КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - САЙТ НА ПРОЕКТА

  2. ПГСАГ единствено в град Монтана спечели проект по програма ERASMUS+

  3. Проект ТВОЯТ ЧАС