Справка за класирането може да направи всеки кандидат чрез въвеждане на ЕГН-то си.