Прием след седми клас за учебната 2022/2023 година

Национално външно оценяване-тест:

  • Български език и литература - 14 юни 2022 начало 10 часа;
  • Математика - 16 юни 2022 начало 10 часа;

Образуване на бал за кандидатстване:

  • Удвоения брой точки от теста по български език и литература;
  • Удвоения брой точки от теста по математика;
  • Оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование;
  • Оценката по математика от свидетелството за основно образовани.

Балът се формира чрез удвояване резултатите от НВО по БЕЛ и по математика плюс оценките по БЕЛ и по математика от свидетелството за основно образование - 2*БЕЛ(НВО)+2*Математика(НВО)+БЕЛ(Оценка от Свидетелство)+Математика(Оценка от Свидетелство).

График на дейностите:

Етапи

I етап

II етап

III етап

Подаване на документи

05 юли - 07 юли 

13 юли - 15 юли 

26 юли -27 юли 

Класиране

до 12 юли 

до 20 юли 

 29 юли 

Записване

13 юли - 15 юли

21 юли - 22 юли 

 01-02 август