Прием след седми клас за учебната 2021/2022 година

Национално външно оценяване-тест:

  • Български език и литература - 16 юни 2021;
  • Математика - 18 юни 2021;

Образуване на бал за кандидатстване:

  • Удвоения брой точки от теста по български език и литература;
  • Удвоения брой точки от теста по математика;
  • Оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование;
  • Оценката по математика от свидетелството за основно образовани.

Балът се формира чрез удвояване резултатите от НВО по БЕЛ и по математика плюс оценките по БЕЛ и по математика от свидетелството за основно образование - 2*БЕЛ(НВО)+2*Математика(НВО)+БЕЛ(Оценка от Свидетелство)+Математика(Оценка от Свидетелство).

График на дейностите:

Етапи

I етап

II етап

III етап

Подаване на документи

03-07 юли 

до 16 юли 

24-27 юли 

Класиране

до 13 юли 

до 20 юли 

 29 юли 

Записване

до 16 юли 

до 22 юли 

 30 юли