ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов" - Монтана - Прием 9 клас

ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ В 9 КЛАС 

през учебната 2016/2017 г. по документи

 
Професия "КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК", специалност "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА"
Учебен план Компютърна графика

Специалността е с 4 годишен срок на обучение и придобиване на III степен на професионална квалификация.

Балообразуване: Сбор от удвоената оценка по български език и литература, удвоената оценка по математика и оценката по изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование.

Максимален бал: 30

Професия "СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК", специалност "СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА"
Учебен план Строителство и архитектура

Специалността е с 4 годишен срок на обучение и придобиване на III степен на професионална квалификация.

Балообразуване: Сбор от удвоената оценка по български език и литература, удвоената оценка по математика и оценката по изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование.

Максимален бал: 30