Прием след завършен 8 клас през учебната 2017/2018 гпо документи

 

Професия "КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК", специалност "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА"

Учебен план Компютърна графика

Специалността е с 4 годишен срок на обучение и придобиване на III степен на професионална квалификация.

Балът за класиране на учениците след завършен VІІI клас се определя като сбор от удвоената оценка по български език и литература, удвоената оценка по математика и от оценката по изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование. Максимален бал 30.

Професия "СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК", специалност "СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА"
Учебен план Строителство и архитектура

Специалността е с 4 годишен срок на обучение и придобиване на III степен на професионална квалификация.

Балът за класиране на учениците след завършен VІІI клас се определя като сбор от удвоената оценка по български език и литература, удвоената оценка по математика и от оценката по изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование. Максимален бал 30.