ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов" - Монтана - Прием 8 клас

ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ В 8 КЛАС 

през учебната 2016/2017г.
с приемни изпити - тест по български език и литература
и тест по математика
Специалност "Строителство и архитектура"
Паралелката е с 5 годишен срок на обучение с интензивно изучаване на английски  език и придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация.
Балообразуване: Сбор от оценката от изпита по български език и литература, утроената оценка от изпита по математика и оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за завършен 7 клас.
Максимален бал:36
Специалност "Системно програмиране"
Паралелката е с 5 годишен срок на обучение с интензивно изучаване на английски  език и придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация.
Балообразуване: Сбор от оценката от изпита по български език и литература, утроената оценка от изпита по математика и оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за завършен 7 клас.
Максимален бал:36