Прием след завършен 7 клас през учебната 2017/2018 г.

Национално външно оценяване - тест: 
           Български език и литература - 19 май 2017 г.
Математика - 22 май 2017 г.
Специалност "Строителство и архитектура"
Паралелката е с 5 годишен срок на обучение с интензивно изучаване на немски  език и придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация.
Балообразуване: Сбор от
  • удвоения брой точки от теста по български език и литература от националното външно оценяване;
  • удвоения брой точкии по математика от националното външно оценяване;
  • оценката по български език и литература от удостоверението за завършен 7 клас;
  • оценката по математика от удостоверението за завършен 7 клас.
 
Специалност "Системно програмиране"
Паралелката е с 5 годишен срок на обучение с интензивно изучаване на английски  език и придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация.
Балът за класиране на учениците след завършен VІІ клас се определя като сбор от удвоените резултати по български език и литература и по математика от националното външно оценяване плюс оценките по български език и литература и по математика, изучавани в VII клас.