Със Заповед на Министъра на образованието е утвърден план-приема на ПГСАГ за учебната 2019/2020 г.

 1. Строителство и архитектура - 1 паралелка, 26 ученици, разшрено изучавене на немски език
 2. Системно програмиране - 1 паралелка, 26 ученици, интензивно изучаване на английски език
 3. Компютърна графика - 0,5 паралелки, 13 ученика, интензивно изучаване на английски език
 4. Архитектурно реставриране - 0,5 паралелки, 13 ученика, интензивно изучаване на английски език

За участие в държавния план-прием в VIII клас учениците подават до Началника на Регионалното управление на образованието – Монтана следните документи:

 • Заявление за участие в класиране с подредени желания;
 • Копие от свидетелството за завършено основно образование;
 • Копие от служебната бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване;
 • Копие от медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

Класиране

Подаване на
документи

Резултати

Записване

І етап

    от 03.07.2019

до 05.07.2019 вкл.

до 11.07.2019 вкл.

до 16.07.2019 вкл.

ІІ етап

-

до 18.07.2019 вкл.

до 22.07.2019 вкл.

ІІІ етап

    от 24.07.2019

до 25.07.2019 вкл.

до 29.07.2019 вкл.

31.07.2019 вкл.

           

 

          Класираните ученици се записват в VIII клас, като подават следните документи:

 • Заявление за записване;
 • Оригинал на свидетелството за основно образование;
 • Оригинал на медицинското свидетелство.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

адрес: Монтана, ул. „Панайот Хитов“ №15А,

* e-mail: pgsag_m@abv.bg , ü www.pgsag-montana.com

( 096/303-260; 096/303-261;096/303-262