За участие в държавния план-прием в VIII клас учениците подават до Началника на Регионалното управление на образованието – Монтана следните документи:

  • Заявление за участие в класиране с подредени желания;
  • Копие от свидетелството за завършено основно образование;
  • Копие от служебната бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване;

ü Копие от медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

Класиране

Подаване на
документи

Резултати

Записване

І етап

    от 03.07.2019

до 05.07.2019 вкл.

до 11.07.2019 вкл.

до 16.07.2019 вкл.

ІІ етап

-

до 18.07.2019 вкл.

до 22.07.2019 вкл.

ІІІ етап

    от 24.07.2019

до 25.07.2019 вкл.

до 29.07.2019 вкл.

31.07.2019 вкл.

           

 

          Класираните ученици се записват в VIII клас, като подават следните документи:

  • Заявление за записване;
  • Оригинал на свидетелството за основно образование;
  • Оригинал на медицинското свидетелство.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

адрес: Монтана, ул. „Панайот Хитов“ №15А,

* e-mail: pgsag_m@abv.bg , ü www.pgsag-montana.com

( 096/303-260; 096/303-261;096/303-262