ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

График на дейностите на училищната комисия по приемане на ученици след 7 клас

 1. Записва приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие 
  във втория етап на класиране - от 28.06.17 г. до 30.06.17 г. от 08:00 ч. -18:00 ч.
 2. Записва приетите ученици на втория етап на класиране - от 05.07.17 г. до 07.07.17 г. от 08:00 ч.- 18:00 ч.
 3. Записва приетите ученици на третия етап на класиране - от 18.07.17 г. до 19.07.17 г. от 08:00 ч.-18:00 ч.

ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС:

БАЛООБРАЗУВАНЕ И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ   7  КЛАС

График на дейностите на училищната комисия по приемане на ученици след 8 клас

 1. Подаване на документи за участие в първи етап на класиране - 03.07.2017 г. до 05.07.2017 г. от 08:00 ч.-18:00 ч.
 2. Обявяване на списъците на приетите ученици на първи етап на класиране - 06.07.2017 г.
 3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране - 07.07.2017 г. от 08:00 ч. до 18:00 ч.
 4. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране - 10.07.2017 г.
 5. Подаване на документи за участие във втори етап на класиране - 11.07.2017 г. от 08:00 ч. до 18:00 ч.
 6. Обявяване на списъците на приетите ученици на втори етап на класиране - 12.07.2017 г.
 7. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - 14.07.2017 г. от 08:00 ч. до 18:00 ч.
 8. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране - 17.07.2017 г.
 9. Подаване на документи за участие във трети етап на класиране - 19.07.2017 г. от 08:00 ч. до 18:00 ч.
 10. Обявяване на списъците на приетите ученици на трети етап на класиране - 20.07.2017 г.
 11. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - 21.07.2017 г. от 08:00 ч. до 18:00 ч.
 12. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране - 24.07.2017 г.
 13. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - определя се 
  от директора до 04.09.2017 г. вкл.
 

ПРИЕМ СЛЕД ОСМИ КЛАС:

БАЛООБРАЗУВАНЕ И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 8 КЛАС

За повече информация телефони: 096/303-260; 096/303-261; 096/303-262.