ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС:

БАЛООБРАЗУВАНЕ И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ   7  КЛАС

За участие в държавния план-прием в VIII клас учениците подават до началника на Регионалното управление на образованието – Монтана следните документи:

  • Заявление за участие в класиране с подредени желания;

  • Копие от свидетелството за завършено основно образование;

  • Копие от служебната бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване;

  • Копие от медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

График на дейностите по приемането на ученици:

Класиране

Подаване на
документи

Резултати

Записване

І етап

от 20.06.2018
до 26.06.2018 вкл.

до 03.07.2018 вкл.

от 04.07.2018
до 06.07.2018 вкл.

ІІ етап

-

до 12.07.2018 вкл.

от 13.07.2018

до 17.07.2018 вкл.

ІІІ етап

от 20.07.2018

до 24.07.2018 вкл.

до 26.07.2018 вкл.

от 27.07.2018

до 30.07.2018 вкл.

Класираните ученици се записват в VIII клас като подават следните документи:

  • Заявление до директора;
  • Оригинал на свидетелството за основно образование;
  • Оригинал на медицинското свидетелство.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯАдрес: Монтана, ул. „Панайот Хитов“ №15А, * e-mail: pgsag_m@abv.bg , ü www.pgsag-montana.com ( 096/303-260; 096/303-261;096/303-262